ประวัติวัด |ประวัติพระมงคลเทพโมลี | ร.ร.สอนภาษา | ติดต่อวัด | แผนที่ | ข่าวพุทธจักรฯ

ทำเนียบพระธรรมทูต

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้

ปี 2556 /2013

พระมหาบุญตา กิตฺติวณฺโณ
หัวหน้าสงฆ์
พระธรรมทูต รุ่นที่ 4
(ปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ที่ประเทศไทย)
   
พระพีระญาณ ฐิตญาโณ
พระมหาวิชชุพงศ์ กาญจนปญฺโญ
พระธรรมทูต รุ่นที่ 10
พระธรรมทูต รุ่นที่ 13
รักษาการหัวหน้าสงฆ์
Email : watthaisd@gmail.com
 
   
พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโณ
พระมหาเชิดชัย ชยเสโณ
พระธรรทูต รุ่นที่ 12
พระธรรมทูต รุ่นที่ 10
   
พระมหาไชยา ชินธมฺมญฺญู
พระธรรมทูต รุ่นที่ 13
   
พระนวกะ
พระธีรศักดิ์ ปาลิวานิช (ลาสิกขา)
พระลำเงิน แก้วภักดี (ลาสิกขา)
 

 

กลับสู่ HOME | Missionary Monks | Head Monk | Board Director |

Last Update : February 6, 2014 8:58 PM

Since : Sunday, June 28,2009
งาน ลอยกระทง 2555