ประวัติวัด |ประวัติพระมงคลเทพโมลี | ร.ร.สอนภาษา | ติดต่อวัด | แผนที่ | ข่าวพุทธจักรฯ

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอกฐินพระราชทาน

สำหรับวัด ในต่างประเทศ

1. ขั้นตอนการการขอกฐินพระราชทาน มีดังนี้
- เจ้าภาพ (ฆราวาส) ทำหนังสือขอกฐินมายัง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
โดยหนังสือจะต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
1.1 ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
1.2 ข้อมูลและภาพกิจกรรมของวัด ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต
1.3 ข้อมูลการได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินในอดีต (หากมี)
1.4 ข้อมูลจำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด และจำนวนพรรษาว่าถ้วนพรรษาหรือไม่ โดยกำหนดให้วัดที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินต้องมีพระจำพรรษาถ้วนพรรษา (3 เดือน) ไม่น้อยกว่า 5 รูป
 1.5 ประวัติเจ้าอาวาส
1.6 ประวัติประธานหรือเจ้าภาพผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

- เมื่อ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ได้รับหนังสือจากเจ้าภาพแล้ว สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ทำโทรเลข/หนังสือกลาง มายังกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือถึงราชเลขาธิการเพื่อพิจารณานำขึ้นกราบทูล
- สำนักราชเลขาธิการจะแจ้งกลับว่าผลเป็นอย่างไร
- กระทรวงการต่างประเทศทำโทรเลขแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  เพื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ แจ้งเจ้าภาพต่อไป
- จากนั้นเจ้าภาพก็ไปดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องเองต่อไป

2. ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องของสำนักราชวังจะใช้เวลา เนื่องจากจะต้องทำเรื่องทูลเกล้าฯ ฉะนั้น ยิ่งทำเรื่องเสนอขึ้นมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี  
3.  แต่ละปีไม่จำกัดว่าได้กี่วัด ขอมากี่วัดก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะพระราชทานหรือไม่ ซึ่งก็จะดูข้อมูลวัด เจ้าอาวาส เจ้าภาพ ความเห็น สอท./สกญ. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ
คุณสมบัติไม่ครบไม่ได้ ส่วนแต่ละจะรับกฐินได้ปีละครั้งเท่านั้น มากกว่า 1 ครั้งไม่ได้ ผิดระเบียบปฏิบัติ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ แอลเอ

กลับสู่ HOME

Last Update : September 17, 2012

Since : Sunday, June 28,2009
งาน ลอยกระทง 2555