ประวัติวัด |ประวัติพระมงคลเทพโมลี | ร.ร.สอนภาษา | ติดต่อวัด | แผนที่ | ข่าวพุทธจักรฯ

วันแม่แห่งชาติ 2556

ร้อยดวงใจ เทิดทูนพระคุณแม่

พสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2556

ณ วัดพุทธจักรฯ เอสคอนดิโด้

คุณสุรีย์ สุขสุเดช ประธานวันแม่ ปี 2556

 

รางวัล คุณแม่ดีเด่น ปี 2556

คุณแม่มนมา แก้วภักดี

คุณแม่ถนอม สแตริทท์

คุณแม่นฤมล เงาจีนานันท์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับมอบวุฒิบัตร ในภาคฤดูร้อนปี 2556 นี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณลานธรรม ซึ่งนักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ปีนี้ ครูต่อ ณรงค์ศักดิ์ สีปา , ครูสุดารัตน์. ครูฐิติวรรณ ลาบีน และครูอาสาท้องถิ่นทุกท่าน ผู้ปกครอง สาธุชน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุนงานโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปีนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ด้านอุทิศตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยดีเด่น ซึ่งเป็นปีแรก จำนวน 3 ท่าน คือ คุณถนอม สแตริทท์ ครุสอนแกะสลักผักผลไม้ ,คุณวารุณี ชัยปัญญา ครูสอนแกะสลักผักผลไม้, คุณนฤบล แฮร์ริส ครูสอนนาฏศิลป์

 

คลิกที่นี่

 

กลับสู่ หน้าหลัก HOME | Missionary Monks | Head Monk | Board Director |

Last Update : October 13, 2013 5:11 PM

Since : Sunday, June 28,2009
งาน ลอยกระทง 2555